DARQ GPT, 3D Indigo

Q_pro_QF_en_hex_1080
DARQ GPT ~ 3D hexagonal artistic concept
DARQ GPT plans to use the potential of Indigo system in EEG Biofeedback session designed to work with children.
DARQ GPT plans to use the potential of Indigo system in EEG Biofeedback session designed to work with children.

DARQ GPT promotes electrochemical and voltammetric methods to diagnose and treat various conditions.

Indigo Biofeedback system is a device that can read the electrical properties of the subject and compare it to the signatures registered in their rich database previously measured specimens. Then, muscles, nerves or organs can be retrained or reeducated to follow healthier electrical and chemical patterns.

In DARQ GPT’s concept, we attach electrodes to selected body regions: frontal lobe, (Fp1 and Fp2 in 10-20 system), hands, toes, diaphragm, anus and vagina in women. A frequency sweep in the selceted range (f.ex. 0.1 Hz to 20 MHz) of AC current is passed through these electrodes. Alternatively or additionally, induction coils can be placed in these regions. The whole circulatory system becomes an antenna emitting electromagnetic waves.  We measure this electromagnetic signal using frequency selective voltmeter from an induction coil which is placed on the measured region and receives the electromagnetic waves.

Niski koszt zestawu słuchawkowego smartfonu EEG z wizualizacji 3D

DARQ GPT widzi wielki potencjał w przy pomocy ten niski koszt sprzętu do pracy z dziećmi w zwiększaniu ich zdolności conitive. Na zdjęciu rozmiar niestandardowy cap z elektrody i dwóch danych EEG visualation aplikacje na smartfony [Stopczynski et al 2014]
DARQ GPT widzi wielki potencjał w przy pomocy ten niski koszt sprzętu do pracy z dziećmi w zwiększaniu ich zdolności conitive. Na zdjęciu rozm
iar niestandardowy cap z elektrody i dwóch danych EEG visualation aplikacje na smartfony [Stopczynski et al 2014]

Quantum Fundacja zakłada, że obecnych czasach smartfony i przenośne obliczeń daje więcej i więcej możliwości do korzystania z zaawansowanych narzędzi i sprzętu w codziennym życiu aplikacji. Na takich narzędzi został opracowany w Duński Uniwersytet Techniczny[1]. EEG urządzenia, który tłumaczy elektromagnetyczne aktywność mózgu w dane cyfrowe i podaje go do smartfonu lub tabletu, gdzie mogą być przechowywane i wizualizowane. Jedną z aplikacji produkuje wizualizacji 3D przy użyciu LORETA źródła lokalizacji aktywności mózgu.

[1] Stopczynski A, Stahlhut C, Petersen MK, Larsen JE, Jensen CF, Ivanova MG, Andersen TS, Hansen LK. Smartfonów jak kieszonkowy labs: wizje dla mobilnego rezonansu i neurofeedback. International Journal of Psychofizjologia 2014; 91:54-66.

Homo Quanticum or Homo Quantum

Homo Quanticum or Homo Quantum
Homo Quanticum or Homo Quantum

Conscious understanding of quantum physics in the aspect of intellectual work ~ Quantum Intellectualism and Homo Quanticum

The essence of understanding the reality of modern man, is the practice of intellectual meditation of quantum phenomena.

The most important is the creation of system of concepts useful to link these intellectual concepts which form the distinguishing conceptual features in the human awareness and the possibility to connect with one’s own nonverbality in the quantum dimension. To achieve Homo Quanticum or Homo Quantum Higher Consciousness, there are tools such as Intellect Amplification that can be used. Global Quantum Intellect Furthermore, using global networks such as the Internet, a global teleportation of quantum intellect can be achieved. Quantum Perception Additionally to the basic senses that feeding the brain with the inputs from the time space reality, out brain is also equipped with quantum senses that enable the brain to perceive other dimensions of reality which are not accessible for the ordinary senses. As quantum senses we can list telepathy [1], clair senses, prediction etc

[1] Gao Shan, A Primary Quantum Model of Telepathy