Holopedia

 

DARQ GPT’s Holopedia

O Holopedii

Projekt Holopedia dostarcza metod holistycznego uczenia się dla całego ludzkiego układu nerwowego i neuronalnego z wieloma korzyściami dla zdrowia.

Holopedia jest portalem, który dostarcza encyklopedycznych definicji pojęć opartych na wideo, głównie w obszarach dotyczących rzeczywistości holograficznej z aspektami elektromagnetycznymi, kwantowymi i grawitacyjnymi.


Intellect Amplification PINS

Biofeedback Holopedia

Najważniejsze jest to, że holopedia udostępnia informacje na temat terapii neurofeedbackiem z wizualizacją holograficznej aktywności mózgu opartą na symulacji aktywności neuronowej w oparciu o faktyczne odczyty EEG / fMRI podczas sesji neurofeedback w celu poprawy skuteczności terapii neurofeedback.

Więcej na Holopedia fanpage.

Hologram pro zdrowie

Kwantowa Holoportacja

Wszechświat Holopedia

Holograficzny wszechświat

Hologram like avatar ~> Avatar Project 2045

Hologram Avatar Project 2045

http://www.nowaswiadomosc.pl/241-projekt-2045-niesmiertelnosc-juz-niedlugo.html