Wizja

fundacjaFundacja Quantum

Wizją Fundacji Quantum jest stworzenie systemu wsparcia dla rozwoju projektów mających na celu wdrożenia innowacyjnych technologii, głównie terapeutycznych (bioelektrochemia kwantowa, biofeedback) i materiałowych (sensory grafenowe) czy konstrukcyjnych (ogniwa grafenowe) pozwalających na uaktywnienie świadomości człowieka o swoich poziomach informacyjnych, kwantowych, intelektualnych w relacji ze strukturami sieci informatycznych i podprogowego postrzegania rzeczywistości (Projekt Globalnej Świadomości).