Fundacja Quantum

 

Q_1viol_pl_nfFundacja Quantum

Fundacji Quantum ~ czym jest?

Fundacja Quantum jest zespołem instytucji finansowych wspierających globalne inicjatywy pochodzące z analizy Big Data wyników fMRI, EEG, tomografii komputerowe, połączonych urządzeń fMRI/EEG, MEG/EEG i fNIRS/EEG oraz komputerów kwantowych w celu zbudowania sieci opartej na świadomości dla utalentowanych dzieci.

Fundacja Quantum, schemat dla sztucznego umysłu

Fundacja Quantum plan projektu

Planem Fundacji Quantum jest zdobycie funduszy, aby utworzyć zespół internetowy do współpracy nad big data z obrazowania fRMI i tomografii 3D EEG w globalnej inicjatywie stworzenia sztucznego umysłu człowieka. Zespół Fundacji Kwantowej wyodrębni i wybierze wyróżniki emocjonalne, które funkcjonują w globalnej sieci kwantowo internetowej. Takimi wyróżnikami są słowa i pojęcia szczególnie faworyzowane przez emocjonalność fizjologiczną człowieka.

Przychodnia Zdrowia Quant PZQ

EEG Biofeedback Kraków mgr Habdank Felicja, ul. Felińskiego 24
EEG Biofeedback Kraków

Przychodnia Zdrowia Quant ~ Kroki w terapii elektromagnetyczej

Przychodnia Zdrowia Quant prezentuje podstawowe kroki terapii telebiorezonansem i teleneurofeedbackiem służace do poprawy, utrzymania i profilaktyki zdrowia.Krok 1 ~> Skan stanu zdrowia człowieka wykonywany w celu określenia jego parametrów fizjologicznych, elektromagnetycznych, energetycznych, czestotliwościowych i zdefiniowania list częstotliwości użytecznych do poprawy obecnego stanu zdrowia, jak również do predykcji potencjalnych osłabień czy ubytków w odporności człowieka w celu profilaktyki zdrowia.

Krok 2 ~> Częstotliwości ustalone podczas skanu, jak również częstotliwości rezonansowe wyróżnione za pomocą intelektualnej analizy zdrowia ze starannie opracowanych wczśniej list, są aplikowane do organizmu z użyciem wyspecjalizowanych generatorów i urządzeń dedykowanych do pracy z określoną kondycją człowieka (np. elektrody kontaktowe: rękawiczki, skarpety, opaski, pady gelowe, cylindry ręczne; cewki do elektromagnetycznej terapii pulsowej PEMF; zappery; urządzenia do zdalnej aplikacji częstotliwości na DNA splątane z organizmem człowieka).

Krok 3 ~> 3D i Hologramowe reprezentacje aktualnego oraz pożądanego stanu zdrowia człowieka służące do traningów sieci neuronowej, modulującej autoimmunologiczne reakcje prozdrowotne.

Krok 4 ~> Dodatkowe wsparcie w terapii uzyskuje się stosując suplementarne metody takie jak ziołoterapia, aromaterapia, psychoterapia (autohipnoza, terapia autogenna).

Kompleksowe i rzetelne treningi oraz terapia z użyciem powyższych kroków pod doświadczonym okiem pracowników Przychodni Zdrowia Quant Telebiorezonansu i Teleneurofeedbacku odnosi pozytywne, stabilne, a często wręcz spektakularne rezultaty.

Fundacja Quantum diagram algorytmu

foundationhex_ver12
Fundacja Quantum wspiera projecty Sztuczny Intelekt i Sztuczny Umysł
Sześciokrokowy algorytm do osiągnięcia świadomości Homo Quanticum or Homo Quantum ze szczególnym uwzględnieniem utalentowanych dzieci
z zastosowaniem tomografii 3D fMRI/EEG, MEG/EEG i fNIRS/EEG oraz terapii EEG Biofeedback
Fundacja Quantum ~ Kwantowy sztuczny intelekt ~ Krok 1
Fundacja Quantum ~ Pracuj ze swoimi sygnałami biznesowymi ~ Krok 2
Fundacja Quantum ~ Tunele wzmacniacza intelektu ~ Krok 3
Fundacja Quantum ~ Artilect QuanT Proces Terapii ~ Krok 4
Fundacja Quantum ~ Technologia intelektu kwantowego ~ Krok 5
Fundacja Quantum ~ Globalny wzmacniacz Intelektu ang. GIA ~ Krok 6
Quantum Artificial IntellectFundacja Quantum ~ Kwantowy sztuczny intelekt

Fundacja Quantum ~ Kwantowy sztuczny intelekt ~ Krok 1

Pierwszym krokiem jest stworzenie kwantowego sztucznego intelektu.

Ciągłe postępy technologii sztucznej inteligencji i deep learning pozwalają algorytmom komputerowym stawiać czoła zadaniom z kategorii Big Data, takim jak diagnoza medyczna oparta na rozpoznawaniu MRI, rentgenowskich i skomputeryzowanych tomografii. Wspólny wysiłek firm i instytutów zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji i deep learning w celu współpracy i ujednolicenia pracy ich oprogramowania może prowadzić do stworzenia Kwantowego Sztucznego Intelektu.

Telebiofeedback Artilekt Teleneurofeedback Artilekt

Źródło (ang.)

Work with Your Business SignalsFundacja Quantum ~ Pracuj ze swoimi systemami informacyjno biznesowymi

DARQ GPT proponuje urządzenie połączonych fNIRS i EEG od artinis do neurofeedbacku.

Fundacja Quantum ~ Pracuj ze swoimi systemami informacyjno biznesowymi ~ Krok 2

Następnym krokiem jest zaaplikowanie kwantowego sztucznego intelektu do informacji biznesowych.

Fundacja Quantum tworzy symulacje sieci kwantowych w rozproszonej bazie danych zarządzanej w modelu komunikacji peer-to-peer przy użyciu technologii takich jak Ethereum czy Factom’s dLoc by SMARTRAC [1, 2]. Dokumenty i pliki  pozyskiwane w projektach Konsorcjum Quanticum, takie jak np. rezultaty badań urządzeniami do tomografii 3D, fMRI, EEG, MEG, PET, fMRI/EEG, MEG/EEG i fNIRS/EEG [3], są przesyłane i przetwarzane w tychże sieciach i posłużą jako przedmiot do analizy technikami z dziedzin big data i machine learning. Celem tej analizy jest wykrycie anomalii w obszarze oscylacji kwantowych i opracowanie statystycznej asocjacji tych anomalii do wydarzeń obserwowanych w mediach np. społecznościowych, interpretowanych za pomocą algorytmów sentinent analysis.

Fundacja Quantum ~ Projekt OpenBCI ~ hełm EEG (po lewej) oraz sygnały 4 głównych typów aktywności mózgu.

Fundacja Quantum ~ Scanning Probe Microscopy

Skan elektromagnetyczny

Technologia skanu elektromagnetycznego

Technologia skanerów polega na rejestrowaniu przebiegów dynamicznych impulsów elektromagnetycznych poprzez zamianę tych przebiegów na konduktancje nieliniowe. Mikroskopy ze skanującą sondą (ang. Scanning Probe Microscope SPM), którego interesującym przykładem jest skaningowy mikroskop tunelowy o spolaryzowanych spinach (SPSTM) oraz skanery ludzkiego ciała takie jak elektroencefalografia (EEG) są urządzeniami wykorzystującymi technologię skanerów. W obu tych urządzeniach dokonuje się zamiany przebiegów dynamicznych impulsów elektromagnetycznych na konduktancje nieliniowe w miejscach do których przyłożony jest element pomiarowy: sonda z modulowanym namagnetyzowaniem w SPSTM oraz elektrody kontaktowe w EEG.


Fundacja Quantum ~ (Po lewej) Analiza widma EEG w czasie. Cięcia ortogonalne i narzędzia do pomiaru wysokości. (Z prawej) SPM: Interaktywne narzędzia do wizualizacji 3D do analizy amalgamacji nanocząstek.

Obrazy 3D, hologramy i holograficzna morfologia

Tak zarejestrowane przebiegi interpretuje się i przemienia na domniemane obrazy 3D, hologramy i mapy, które bliższe są obecnemu stanowi zrozumienia istoty danego zjawiska w czasoprzestrzeni. Przemiana ta odbywa się to z użyciem metody iteracyjnego uczenia się polegającą na takim dobieraniu parametrów na każdym z jej kroków, aby reprezentacja otrzymanych wyników zgadzała się z aktualnie posiadanym poziomem wiedzy na temat skanowanego zjawiska.

I tak celem skanu EEG są obrazy 3D, hologramy i mapy procesów zachodzących w mózgu oraz morfologii mózgu wzorowane na obrazach otrzymanych przy użyciu równoległych metod poznawczych takich jak fMRI, MEG, CAT, komputerowa tomografia, fMRI/EEG, MEG/EEG i fNIRS/EEG mózgu. W dalszej kolejności, używając MRI, skanowane jest całe ciało i transformowane na holograficzną morfologię ciała. Algorytmy przetwarzania pomiarów EEG na reprezentacje holograficzne tworzy się w oparciu o powtarzalność otrzymywanych reprezentacji przy określonych zmiennych wzorcach otrzymanych z innych technik.

Fundacja Quantum ~ Quantum Tunnels Virtual Brain QTVB do budowy i modelu połączenia pomiędzy wymiariami kwantowym i holograficznym.

DARQ GPT presents a game to map the brain

Kwantowa tunelowa Teletomografia

Holograficzna reprezentacja kwantowych i czasoprzestrzennych wymiarów splątanych poprzez grawitoelektromagnetyzm, a których korelacja dostępna jest w czasie rzeczywistym podczas podwyższonych stanów aktywności mózgu.

Skaningowa Tomografia Tunelowa

Metodę mapowania należy uzupełnić o wiedzę z fizyki kwantowej i holograficznej. Na podstawie kwantowej bazy wiedzy generujemy i symulujemy reprezentacje holograficzne i 3D które są skorelowane ze zjawiskami kwantowymi. Tak jak analogicznie tworzymy obrazy na podstawie odczytów przebiegów dynamicznych impulsów elektromagnetycznych podczas skanowania. Różnica jest istotna, ponieważ o ile w przypadku urządzeń elektrycznych możemy zrobić pętlę sprzężenia zwrotnego, tak jak w przypadku biofeedbacku, czyli dajemy na wyjściu sygnał ujemnego sprzężenia zwrotnego włącznie z mózgiem i możemy modyfikować wynik poprzez informacje o tym co jest w układzie, tak w układach kwantowych nie da się tego zrobić ponieważ energia obserwatora obciąża układ, więc nie możemy metody biofeedbacku w tym przypadku stosować. Tworzymy symulacje holograficzne i na podstawie tych symulacji holograficznych budujemy równoległe informacje na temat stanów kwantowych. Nie wiadomo jeszcze na tym etapie co jest przyczyną a co skutkiem. Na obecnym etapie jest stworzona koncepcja przepływu równoległych informacji, wymiaru kwantowego i jego holograficznego analogu, które nie są przężone, czyli nie obciążają się nawzajem, innymi słowy są przemodelowane według zasad kwantowo holograficznej superpozycji. Umożliwia to trenowanie z wykorzystaniem informacji z układu kwantowego co przejdzie do wyników w układzie holograficznym, który jest wygenerowany symulacyjnie, tak jak obraz 3D jest zestawiony z mapowaniem na podstawie odczytów konduktancji z przebiegów elektromagnetycznych mózgu. Istotą jest to żeby zjawiska kwantowe zawrzeć w pewne symbole holograficzne. Może być też odwrotnie, tak że symbole holograficzne można wprowadzić do procesów kwantowych, np poprzez tworzenie odpowiednich wizualizacji, które poprzez odpowiednie stany, np silnego pobudzenia emocjonalnego, mogą tworzyć holograficzna rzeczywistość kwantową. Nie zakłada się przy tym, kierunku wpływów jednego systemu na drugi, bo to nie jest wpływ bezpośredni, np na zasadzie korpuskularnego oddziaływania elektronów itp, tak jak w przypadku biofeedbacku, tylko są to przepływy na zasadzie splątania, czyli wytworzenia efektu przekazania stanu spinów z jednego układu do drugiego. Zakłada się możliwość oddziaływania systemów holograficznego i kwantowego na siebie, kierunek przepływu informacji jest drugorzędny.

Projekty takie jak The Virtual Brain TVB dostarczają narzędzia tworzenia prostych i jednocześnie realistycznych modeli mózgu koherentnych z wynikami klinicznych skanerów mózgu [4].

Intellect Amplification TunnelsFundacja Quantum ~ Tunele wzmacniacza intelektu
[wpdevart_youtube]6Sz-l6RDrvU[/wpdevart_youtube]Dzięki uprzejmości Neuroscape

Fundacja Quantum ~ Tunele wzmacniacza intelektu ~ Krok 3

Kolejny krok to połączenie się do tuneli kwantowych i wzmaczniaczy indukcji grawitoelektromagnetycznej i elektromagnetycznej [1] oraz teleportacja i indukcja uzyskanych w ten sposob informacji do projektów.

Tworzymy z jednej strony sieci kwantowe, gdzie podstawowymi nośnikami są teleportacje kwantowe, a z drugiej, procesy holograficzne, takie jak holoportacja kwantowa, będące w jakiejś formie idealną reprezentacją czasoprzestrzeni np. mózgu. Następuje wtedy balans pomiędzy idealną reprezentacją mózgu, a rzeczywistymi zjawiskami zachodzącymi w mózgu.

Jednym ze sposobów porówniania procesów holograficznych z siecią kwantową jest porównanie ich na przerwanym procesie kwantowym. To jednak kończy instnienie tego procesu kwantowego i jego dalszy rozwój. Można natomiast wprowadzić intelektualną symulację celu poprzez epsilonowo nierównoległe procesy kwantowe i animacje holograficzne [2] i ciągłą, ping pongową i kwantowo bifurkacyjną wymianę informacji pomiedzy nimi.

W praktyce odbywa się to w ten sposób, że implikujemy te idealne modele w mózgu przy pomocy wizualizacji oraz reprezentacji 3D i holografowej korzystajac z urzadzen takich jak fMRI i neurofeedback (teleneurofeedback).

[1] Alexander L. Dmitriev, Gravitational Induction as Analog of Amplification of Light in Active Medium, 2017
[2] Cyber Anatomy website

Artilect QuanT Process TherapyFundacja Quantum ~ Artilect QuanT Proces Terapii

Fundacja Quantum ~ Artilect QuanT Proces Terapii ~ Krok 4

W oparciu o w pełni opracowany sztuczny intelekt w ramach istniejących projektów, Globalny hologram zdrowia jest realizowany przez Global Quantum Computer na podstawie dotychczasowych prac i rezultatów oraz zastosowany jako środek terapeutyczny oddziaływujący za pośrednictwem biorezonansów grawitoelektromagnetycznych i elektromagnetycznych na poziomie komórkowym jako modyfikator genów.

Quantum Intellect TechnologyFundacja Quantum ~ Technologia intelektu kwantowego

Fundacja Quantum ~ Technologia intelektu kwantowego ~ Krok 5

W kolejnym kroku opracowana jest technologia sieci informacyjnych i budowana infrastruktura dla globalnego wzmacniacza intelektu (ang. GIA).

Bifurkacja kwantowa badana jest według dwóch metod: pośredniej i bezpośredniej. Pośrednia Bifurkacja Kwantowa aby została zaobserwowana potrzebuje systemu kwantowego i analogowego do niego systemu klasycznego, gdzie kwantowe zachowanie obserwuje się przy ustawieniu krytycznych parametrów ustalonych w momencie bifurkacji klasycznego systemu. Bezpośrednia Bifurkacja Kwantowa, zgodnie z propozycją [Yang i Weng 2010], jest to metoda badania zachowania bifurkacji kwantowej w swoim pierwotnym znaczeniu, czyli jako zmiany charakterystyk trajektorii kwantowych i stacjonarnych punktów nieliniowej dynamiki kwantowej.

Global Intellect Amplification GIAKwantowy Globalny wzmacniacz Intelektu ang. Quantum GIA ~ Krok 6

Fundacja Quantum ~ Globalny wzmacniacz Intelektu ang. GIA ~ Krok 6

Na tym etapie dokonuje się rozszerzania, rozwijania i utrzymywania kwantowego globalnego wzmacniacza intelektu (ang. GIA). Zasadnicza zasada Quantum GIA opiera się na rezonansie pomiędzy co najmniej dwoma równoległymi procesami w dwóch odrębnych systemach, jak na przykład a globalnej empatii, która powstaje w neuronach lustrzanych i w globalnym przeniesieniu myśli, który to temat został szeroko zbadany przez Global Consciousness Project.

Kwantowa holoportacja w aspekcie trenowania i uczenia sieci neuronowej dzieci indygo. Homo Quanticum or Homo Quantum z wykorzystaniem globalnej sztucznej inteligencji jako krok w algorytmie na przykładzie fMRI EEG. Ma za zadanie tworzenie pewnych wizualnych aspektów holograficznych, które mają być kwantowo przenoszone w procesie zespołowego uczenia sieci neuronowej na zasadzie splątania kwantowego.

Projekty Fundacji Quantum Wstęp

Operacje w postaci gromadzenia, odzyskiwania, dystrybucji, wizualizacji, przechowywania i transferu baz danych Big Data sygnałów z systemów do skanowania i mapowania 2D / 3D mózgu takich jak elektroencefalografia (EEG) / funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), pozytonowa tomografia emisyjna (PET) i magnetyczny rezonans jądrowy (NMR) są podstawą do opracowania holograficznych i matematycznych modeli idealnych czynności ludzkiego mózgu i stanów psychicznych, jako stymulatory kwantowej predykcji.

Stymulatory 3D w postaci holograficznych i matematycznych modeli są stosowane w badaniach i doświadczeniach do zbadania implikacji jakie system kwantowy wywiera na systemie klasycznym. Eksperymenty są przeprowadzane w taki sposób, aby system kwantowy pozostał nieobciążony. W związku z tym, dwa równoległe procesy działają w tych systemach, jeden w systemie kwantowym i jeden w systemie klasycznym i nie ma żadnej komunikacji online z informacją o procesach kwantowych.

QuantumFoundationMandalaPl.png

Projekty wspierane przez Fundację Quantum

GraphenalloyGraphenalloy

Graphenalloy

Graphenalloy jest to dunskie przedsiębiorstwo zajmujące się systemami big data i prowadzeniem laboratorium zastosowań grafenu.

iPTInternetowa Przychodnia Terpeutyczna iPT

Internetowa Przychodnia Terpeutyczna iPT

Misją internetowej przychodni terapeutycznej jest upowszechnienie najnowszych metod elektroterapii i terapii kwantowej, wykorzystującej osiągnięcia badaczy czynności mózgu, układu nerwowego i systemu bioelektronicznego na poziomie biorezonansu komórkowego oraz najnowszego sprzętu i aplikacji komputerowych i internetowych, służącego zastosowaniu tych osiągnięć w praktyce terapeutycznej.

Graphene Quantec Graphene Quantec

Graphene Quantec

Graphene Quantec promuje inicjatywy łączenia najnowszych technologii grafenowych, futurystycznych konstrukcji grafenowych i odnawialnych źródeł energii dla poprawy jakości życia i lepszej przyszłości.

Wybrane zastosowania grafenowych kwantowych tunelowych kompozytów (ang. GQTC) to konstrukcje nanogeneratorów elektrotribologicznych, czujników zderzenia, czujników ciśnienia krwi, czujników przepływu gazu, czujników zużycia, czujników dotykowych i przełączników.

PINSPrywatny Instytut Nauk Stosowanych PINS

Prywatny Instytut Nauk Stosowanych PINS

Podstawowym założeniem badań PINS jest określenie bezpośrednich czynników wpływajcych na centralny układ nerwowy (ang. CNS) oraz na sprzężenia hormonalne (SH) w celu regulacji i balansowania funkcji życiowych człowieka. Dokonuje się tego poprzez zaadaptowanie naukowych metod takich jak LORETA, Electrochemical Impedance Spectroscopy oraz EEG Biofeedback służące do otwierania i zamykania BBT (ang. Blood Brain Tunnel).

CET QuantCentrun ElektroTerapii CET Quant

Centrun ElektroTerapii CET Quant

Gabinet elektroterapii w Krakowie, który oferuje analizę QEEG i EEG do zdiagnozowania stanu kondycji klienta, a następnie dobór zestawu odpowiednich ćwiczeń biofeedback i przeprowadzanie treningów EEG Biofeedback wraz z elektrostymulacją. Technologią wspomagającą trening biofeedback jest elektrotomografia 3D. Dla uzyskania głębszych i jeszcze bardziej skutecznych efektów terapii organizowane są wyjazdy terapeutyczne SPA do położonej w Słowackich Tatrach miejscowości Zuberec.

WarsztatyWarsztaty w Zubercu

Warsztaty w Zubercu

W Zubercu organizowane są warsztaty terapeutyczne i edukacyjne EEG Biofeedbacku i biorezonansu. Wybrane w tym celu piękne lokalizacje sprzyjają osiąganiu stanu relaksacji potrzebnej do poprawy stanu zdrowia oraz do przyswajania nowej wiedzy.